EEN STERK STAALTJE VAKWERK!

Als marktleider in Nederland produceert Steelframe een compleet assortiment aan stalen wand- en plafond-profielen ten behoeve van totaaloplossingen in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

image
image

Onze profielen voldoen aan de kwaliteitsnorm DIN 18.182, de bepalingen zoals vastgelegd in de NEN-EN 14195 (EU), de voorwaarden voor CE-markering conform NEN-EN 14195 (EU) 2005 en de Verordening bouwproducten: EU 305/2011. Het gehele productieproces is gedocumenteerd en geïmplementeerd aan de hand van de internationale kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2015 en voldoet bovendien aan de internationale milieunorm NEN-EN-ISO 14001:2015.

Naast het continu waarborgen van de kwaliteit van haar producten alsmede een hoge mate van dienstverlening vindt Steelframe het essentieel om steeds zelf verantwoordelijk­heid te nemen in de bijdrage aan een duurzaam leefklimaat en bij het voorzien in de marktbehoefte naar duurzame producten.

image

PRODUCTINFORMATIE Het complete assortiment profielen van Steelframe biedt steeds een passende oplossing voor de binnenafbouw. De profielen worden met name toegepast in wand- en plafondsystemen ten behoeve van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. De toepassingsgebieden van dergelijke systemen zijn onder andere de afbouw van (grootschalige) kantoorgebouwen, bedrijfspanden, studentenhuisvesting, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, (woon)zorgcomplexen, winkelcentra, hotels en uitgaansgelegenheden zoals horeca, bioscopen en theaters, alsmede ten behoeve van woning- en scheepsbouw. Onze profielen bieden in combinatie met de voorgeschreven gipskartonplaten en isolatiematerialen een totaaloplossing voor nagenoeg iedere gewenste prestatie.

De profielen van Steelframe zijn licht van gewicht, waardoor ze praktisch overal toepasbaar zijn. De scheidingswanden kunnen onafhankelijk van de dragende constructie worden gemonteerd, ook op lichte houten vloeren. Dit betekent flexibiliteit in zowel nieuwbouw als renovatie. Dankzij de droge montage is de doorlooptijd tijdens het bouwproces kort. Bovendien kunnen leidingen voor water, elektra en dergelijke eenvoudig in de wand worden verwerkt, waardoor veel tijd wordt bespaard.

Meer weten? www.steelframe.nl

image

Hectorstraat 3 | 5047 RE Tilburg | T: +31 13 544 98 59 | info@steelframe.nl

Share: