VOORBEREIDEN OP DE WET KWALITEITSBORGING BOUWEN (WKB)

BASISEIS BOUWBESLUIT 2012 ‘ARTIKEL 2.71. DAKOPPERVLAK’

Als in 2022 de WKB effectief is, moet de kwaliteit van het complete daksysteem door een onafhankelijke kwaliteitsborger goedgekeurd worden. De aannemer/ ZZP’er moet kunnen aantonen dat de verschillende onderdelen van het daksysteem gezamenlijk voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Van de toplaag tot de constructie en de bevestiging daarvan: de prestaties van de gehele dakconstructie moeten aan de gestelde eisen voldoen en gedocumenteerd aangetoond kunnen worden. Dat betekent dat men in 2022 niet langer testcertificaten van losse onderdelen van een dakopbouw kan gebruiken. De kwaliteit van het complete systeem moet aangetoond worden, waarbij met name vliegvuurbestendigheid en de weerstand tegen windbelasting een belangrijke rol spelen.

WAT BETEKENT DE KLASSE BROOF(T1) VOOR DE NIEUWBOUW?

Voor een plat dak op een nieuwbouw geldt de klasse Broof(t1) voor de dakafdichting. Deze klasse geeft de prestatie van een dak weer, bij blootstelling aan een externe brand (NBN EN 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden voorkomen door te vermijden dat de dakafdichting doorboord wordt, of dat de brand zich aan het oppervlak kan verspreiden. Deze klasse wordt toegekend na een proef en geldt voor het volledige dak zoals het geplaatst wordt. Bovendien wordt vaak onderschat welke enorme krachten dakconstructies moeten kunnen opvangen door wind en andere weersomstandigheden. Al met al is het aanbrengen van een goed plat dak een complexe zaak, waarbij veel aannemers en installateurs niet direct stilstaan. Zij zijn echter vanaf volgend jaar wel 20 jaar aansprakelijk zijn voor de kwaliteit.

COMPLEET VOORAF GETEST DAKSYSTEEM VAN FIRESTONE BIEDT OPLOSSING!

Mawipex biedt een compleet systeem, bestaand uit producten van Firestone Building Products. Van de dampremmende folie Firestone V-Gard, de PIR/ALU-isolatieplaten Firestone Resista AK-RF, Firestone contactlijm tot de Firestone RubberCover EPDM. Een compleet daksysteem waarop je als verwerker garantie krijgt omdat het systeem in zijn geheel is getest. Maar als de aannemer/ ZZP’er besluit een ander merk isolatieplaten in plaats van die van Firestone te gebruiken, vervalt die garantie, als blijkt dat deze plaat conform opgave van de producent niet geschikt is voor verlijmde systemen of de vliegvuur prestatie-eis niet haalt in dit systeem. Kortom: Firestone, één merk voor het complete dak!

Meer weten? mawipex.nl

image

Share: